VAN KUILENBURG

ADVOCATEN

DISCLAIMER

IDENTIFICATIEPLICHT

KLACHTENREGELING

Home.Rechtsgebieden.Medewerkers.Tarieven.Algemene Voorwaarden.Contact.Links.
Bovenkerkerweg 85
1187 XC  Amstelveen
Tel.: 06-26949141
Info@kuilenburg-advocaten.nl

IDENTIFICATIEPLICHT

 

Voor advocaten bestaat de plicht in bepaalde situaties de identiteit van de cliënten vast te stellen en te verifiëren, of - als dat van toepassing is - de uiteindelijk belanghebbende te identificeren. Deze plicht vloeit voort uit de zogeheten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"). De Wwft is ingevoerd als uitwerking van een Europese richtlijn. Op basis van deze wet zijn advocaten in bepaalde gevallen ook verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een centrale autoriteit.

De wijze waarop het cliëntenonderzoek moet worden verricht en de diepgang van het onderzoek, hangen af van verscheidene omstandigheden, waaronder de woon- of vestigingsplaats van de cliënt en de aard van de dienst die Van Kuilenburg Advocaten verleent.
Van Kuilenburg Advocaten zal in de regel identificatie verlangen. Dit houdt verband met de gebieden waarop Van Kuilenburg Advocaten doorgaans werkzaam is. Ook kan een dossier 'van kleur verschieten', wanneer de aard van de werkzaamheden verandert en daarmee de eisen wijzigen die de wet stelt aan de verificatie van de identiteit van de cliënt.