VAN KUILENBURG

ADVOCATEN

DISCLAIMER

IDENTIFICATIEPLICHT

KLACHTENREGELING

Home.Rechtsgebieden.Medewerkers.Tarieven.Algemene Voorwaarden.Contact.Links.
Bovenkerkerweg 85
1187 XC  Amstelveen
Tel.: 06-26949141
Info@kuilenburg-advocaten.nl

Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt het honorarium tussen € 185,- en € 350,- per uur. Het hiervoor genoemde onderscheid ziet op het verschil tussen procedures voor clienten (alleen) op tegenspraak dan wel een bemiddelingsprocedure voor twee clienten (gezamenlijk). Een en ander afhankelijk van de ervaring en het specialisme van de betrokken advocaat/mediator, het rechtsgebied alsmede de aard van de client (prive/zakelijk). Het basistarief bedraagt € 225,–

 

Deze uurtarieven zijn exclusief  7% kantoorkosten (waaronder niet eenvoudig te specificeren telefoon- en faxkosten, porti etc.) en verschotten (zoals onder andere griffiegeld en leges) en 21% BTW. In alle zaken wordt een voorschot in rekening gebracht. De hoogte daarvan hangt af van de te verwachten werkzaamheden en kosten. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. De werkzaamheden zullen pas aanvangen na ontvangst van het voorschot.

U ontvangt zoveel mogelijk iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Er wordt geen garantie op succes gegeven. De inspanningen zijn gericht op het best mogelijke resultaat.

 

Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij klachten over onze werkzaamheden treedt de klachtenregeling van Van Kuilenburg Advocaten in werking.

 

 

 

Gefinancierde Rechtsbijstand

Een advocaat kan natuurlijk niet voor niets werken. Maar voor mensen die onvoldoende inkomsten of vermogen hebben, biedt de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst.

Iedereen in ons land heeft recht op rechtsbijstand. De overheid is bereid een deel van de kosten van de advocaat te betalen wanneer mensen die kosten zelf niet helemaal kunnen dragen. Indien u ervoor in aanmerking komt, krijgt u gefinancierde rechtshulp nadat door de advocaat namens en met u een zogenaamde "toevoeging" is aangevraagd.

 

Deze rechtsbijstand kan zowel voor particulieren als voor ondernemers worden aangevraagd. Voor ondernemers gelden overigens strenge voorwaarden. Zo zal bijvoorbeeld de rechtsbijstand van belang moeten zijn voor het voortbestaan van de onderneming. De overheid betaalt alsdan zoals gezegd een deel van de kosten, maar niet alle kosten. U betaalt zelf een eigen bijdrage welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor procedures betaalt u slechts een deel van het door de rechterlijke instantie vast te stellen griffierecht (nu vastrecht geheten).

Hoeveel eigen bijdrage u zelf dient te voldoen ligt aan hoeveel u netto verdient of hoe groot uw vermogen is. U kunt dit nalezen op  www.rvr.org